Co je to induktor?

2022-08-23

induktor je jednou ze základních běžně používaných elektronických součástek. Je to také druh zařízení pro ukládání energie, jako je kondenzátor. Dokáže přeměnit elektrickou energii na energii magnetického pole. Často pracuje s kondenzátory při vytváření LC filtrů, LC oscilátorů atd. Charakteristiky tlumivek může využít i k výrobě tlumivek, transformátorů a relé atd.
Induktor je zařízení, které přeměňuje elektrickou energii na energii magnetickou a ukládá ji. Induktor má podobnou strukturu jako transformátor, ale má pouze jedno vinutí. Induktor Induktor má určitou indukčnost, která pouze brání změně proudu. Pokud je induktor ve stavu, kdy není žádný proud, pokusí se zablokovat proud, aby jím procházel, když je obvod zapnutý; Pokud induktorem protéká proud, bude se snažit udržet proud, když je obvod odpojen. Induktory se také nazývají tlumivka, reaktor a dynamický reaktor.